Články k nastavování vozů jsou převzaté z internetu a mají spíš sloužit jezdcům jako vysvětlení principů jednotlivých části vozů.

 

Krátký manuál k nastavování aut v RBR. Text je z originálního obalu hry. Z některými větami v textu (z roku 2004) nelze úplně souhlasit, protože nová auta mají jiné parametry a základní nastavení je závislé na fyzice vozu, ale pro základní pochopení funkčnosti nastavení je text srozumitelný.

Richard Burns Rally obsahuje nejdokonalejší a nejpodrobnější systém nastavení auta ze všech dosud vydaných her s tématikou rally. Ačkoliv většina hráčů se patrně rozhodne setrvat u standartních nastavení vozu, pro hráce, kteří se chtejí zcela ponořit do tajů rally, je tato možnost jednou z klíčových. Níže najdete podrobný návod k nastavení auta. To je možno provádět před zahájením každého z herních módu.

Nastavení auta
Pro Richard Burns Rally bylo Richardem Burnsem a profesionálními techniky vytvořeno několik standartních nastastavení aut. Pokud se rozhodnete je nepoužít a nastavit auto dle vlastních pocitů, musíte počítat s tím, že úprava není otázkou několika minut. Často vám bude trvat mnoho hodin, než naleznete to nejlepší nastavení. Změna jedné proměnné se totiž okamžitě projeví i na ostatních a samozřejmě i na chování auta.
 

DIFERENCIÁLY:

Max. svornost centrálního diferenciálu:

Snížení % - Citlivější reakce řízení = Větší přetáčivost

Zvýšení % (větší uzávěra) - Větší stabilita = Větší nedotáčivost

 

Max. svornost předního diferenciálu:

Snížení % - Méně trakce u předních kol = Snažší vyjíždění ze zatáček

Zvýšení % (větší uzávěra) - Více trakce u předních kol = Nižší přesnost řízení

 

Max. svornost zadního diferenciálu:

Snížení % - Méně trakce = Nižší nedotáčivost

Zvýšení % (větší uzávěra) - Více trakce na zadních kolech = při výjezdu ze zatáčky Vyšší nedotáčivost
 

 

RUČNÍ BRZDA:

Poznámka:

Ruční brzda kromě sepnutí zadních brzd také otevře středový diferenciál a umožní tak volný průchod výkonu mezi převodovkou a zadními koly.

Procentuální hodnota udává tlak, který musíte vyvinout na ovladač pro uvolnění středového diferenciálu a provedení perfektní otáčky s ruční brzdou.

 

Mez brždění levou nohou:

Tato procentuální hodnota udává tlak, který musíte vyvinout k tomu, aby počítač přednostně použil mapu centrálního diferenciálu pro brždění levou nohou.

Tip:

Použijte takové nastavení ovladače, které vám umožní současně stisknout tlačítko plynu, brzdy a změny rychlostních stupňů.

 


PODVOZEK:

V tomto menu si můžete nastavit podvozek auta tak, aby se co nejlépe ovládalo na pevném i nezpevněném povrchu. Upravit lze nastavení tlumičů, pružin a u úzkých a zatáčkovitých tratí přijde vhod i úprava geometrie a stabilizátoru.

Poznámka:

Jakékoliv změny na podvozku je nutné provést na obou stranách auta. Například změnu levého odpružení je nutné aplikovat i na odpružení pravé apod.

Tlumiče:

Tlumiče slouží k pohlcení energie vzniklé při nájezdu kola na terénní nerovnost. Zároveň spolu s pružinami ovlivňují, jak rychle se kolo vrátí po odrazu na vozovku.

Poznámka:

Všechny hodnoty jsou zde udávány v kilonewtonech na metr za sekundu. (kNjm/s).

Komprese:

Tato hodnota udává množství energie, které bude pohlceno při nájezdu na nerovnost na silnici. Zvýšení této hodnoty povede k tvrdší jízde, snížení naopak k jízdě
mekčí.


Zpětný ráz:

Tato hodnota udává dobu, po jaké se tlumič opět napne a pneumatika se tak vrátí na povrch silnice.

Tip:

Čím níže nastavíte výše uvedené hodnoty, tím více trakce bude mít vaše auto. Přehnaně nízké hodnoty však povedou k ,plavání" auta na silnici.

Rychlá komprese:

Rychlá komprese funguje stejně jako komprese standardní a je zde pro případ najetí na větší nerovnosti, do velkých děr či pro skoky. Rychlá komprese nesouvisí s rychlosti auta, ovlivňuje pouze rychlost komprese tlumiše při prudkém nárazu.

Práh rychlé komprese:

Práh rychlé komprese určuje rychlost (v metrech za sekundu), při které budou přednostně použity hodnoty pro rychlou kompresi.

Tip:

Při příliš vysokém nastavení nebude rychlé komprese nikdy dosaženo. Naopak při příliš nízkém nastavení jí bude dosaženo téměř vždy.

Pružiny:

Pružiny jsou dvojího druhu - hlavní a pomocné. Vetšinu práce vykonají ve standardních podmínkách pružiny hlavní. Pomocné pružiny přicházejí do hry ve chvíli, kdy je na kolo kladeno velmi malé zatížení či zatížení žádné. V takovém případe tyto pružiny zajistí plné vysunutí tlumiče a zachování trakce.

Délka pružin:

Tato hodnota ovlivňuje jízdní výšku vozu a délku, kterou musí urazit tlumiče.

Tip:

Existují snazší způsoby, jak ovlivnit jízdní výšku vozu (např. nastavením délky vzpěr v menu geometrie). Délku pružin proto doporučujeme ponechat na standardních hodnotách.

Tuhost pružin:

Tato hodnota udává sílu, kterou je nutné vynaložit ke stlačení pružiny. Čím výše ji tedy nastavíte, tím tužší pružina bude. Nižší hodnota naopak povede k měkkým pružinám. Je zřejmé, že toto nastavení má značný vliv na chování vozu na nerovném povrchu.

Tip:

Na rychlých RZ s pevným povrchem bude vhodnejší tužší nastavení pružin. Naopak v případě bláta či sněhu budou výhodou pružiny mekčí.

Poznámka:

Délku a tuhost pomocných pružin jsme pro každé vozidlo nastavili na optimální hodnotu. Doporučujeme vám proto tato nastavení neměnit.
 

GEOMETRIE:

Menu geometrie vám umožnuje nastavit sklon kol vůči vozovce i sobě navzájem a upravit délku vzpěr. Tento popis je platný pro přední i zadní část vozu.

Poloha horního úchytu tlumice: Jedná se o místo, kde je horní část vzpěry připevněná k autu. Změnou její délky ovlivníte úhel sklonu osy.

Tip:

Čím zápornejšího úhlu sklonu osy docílíte, tím lépe bude auto zatáčet. Současně však bude řízení náchylnější na nerovnosti (tzn. auto bude obtížné řídit na nerovném povrchu).

Délka řídící tyče:

Upravuje délku řídící tyče a ovlivnuje tak sbíhavost kol.

Tloušťka vzpěr:

Upravuje jízdní výšku auta ve vztahu k zemi. Výšku lze nastavit zvlášt pro přední i zadní vzpěry, čímž lze změnit i rozložení hmotnosti vozu. Zvýšením zadní části auta se více hmotnosti (spolu s težištem vozu) přenese dopredu a naopak.

Tip:

Zvýšení jízdní výšky vozu má pozitivní vliv na životnost podvozku. Snížení naopak udržuje těžiště vozu nízko.

Náklon os kol:

Tato volba ovlivnuje odklon kol.

Tip:

Správným nastavením odklonu lze docílit rovnoměrného ojíždení pneumatik po celé ploše dezénu.
 

VÝSTUHY / ŘÍZENÍ: 

Úkolem výztuh je zabránění naklánení vozu na levou či pravou stranu. Naklánění má negativní vliv na přesnost řízení.

Max. úhel řízení:

Je-li tato hodnota nastavena na maximum a hráč bude zatáčet naplno jedním směrem, auto zatočí více, než kdyby byl úhel řízení nastaven na hodnotu nižší.

Tuhost předního stabilizátoru:

Toto nastavení ovlivňuje rychlost přenášení váhy mezi oběma poloosami předních kol. Čím vyšší bude tato hodnota, tím tužší bude stabilizátor, což povede k pomalejšímu přenosu hmotnosti.

Tip:

Nižší nastavení usnadní zatáčení na vjezdu do zatáček. Vyšší nastavení zase zajistí vyšší stabilitu vozu.

Tuhost zadního stabilizátoru:

Toto nastavení ovlivňuje rychlost prenášení váhy mezi oběma zadními koly. Čím vyšší bude tato hodnota, tím tužší bude stabilizátor, což povede k pomalejšímu přenosu hmotnosti.

Tip:

Nižší (měkči) nastavení zvýší trakci, nicméne muže vyvolat nedotáčivost.

Tip:

Na mokré vozovce je lepší nastavit nižší hodnoty pro přední i zadní stabitizátory.
 

PNEUMATIKY:

Jak jsou pneumatiky namáhány při brzdění, zrychlování a zatáčení, tlak a teplota v nich postupně rostou. Tlak uváděný v menu je tlakem pro studené pneumatiky.

Tip:

Na dlouhých RZ za teplého počasí může být prospešné nastavit tlak v pneumatikách mírně pod standartní mez.

BRZDY:

V této sekci mužete nastavit poměr mezi předními a zadními brzdami a také maximální brzdný účinek.

Maximální tlak brzd:

Jedná se o maximální brzdný účinek na kolech auta. Příliš vysoká hodnota povede k zablokování kol a smyku auta. Na mokrých, zasnežených či jinak
kluzkých vozovkách stačí k zablokováni kol podstatně nižší tlak.

Tip:

Pokud jste se stabiiitou auta spokojeni ponechte poměr mezi předními a zadními brzdami v rovnováze. Budou-li zadní brzdy brzdit príliš silně, auto může být hůře ovladatelné. Příliš silné přední brzdy zase znemožní vjíždení do zatáček.

Poměr brzd:

Tato procentuální hodnota udává rozložení brzdného účinku mezi přední
a zadní brzdy. Součet obou hodnot musí být vždy roven 1.


PŘEVODOVKA:

Tato sekce vám umožnuje nastavit převodové poměry tak, aby došlo ke zvýšení akcelerace/snížení maximální rychlosti nebo ke snížení akcelerace/zvýšení maximální rychlosti.

Správné nastavení vždy závisí na povaze aktuální RZ (množství zatáček, rovných úseku apod.).

Ochrana převodovky:

Toto zařízeni zabraňuje zařazení nižšího rychlostního stupně v případě, že by to způsobilo poškození motoru.

Stálý převod:

Tato volba nastaví převody tak, aby vyhovovaly stylu jízdy v konkrétní RZ.
Dlouhý: maximální rychlost, nejnižší akcelerace
Střední: střední rychlost, střední akcelerace
Krátký: nejpomalejší rychlost, maximální akcelerace

Tip:

Jedete-li stále na maximu otáček, je nejvyšší čas prodloužit převodové poměry. Zvolte tedy hodnotu STŘEDNÍ či DLOUHÝ. Pokud maxima otáček u nejvyššího rychlostního stupně nedosahujete, je třeba převodové poměry snížit.